Igennem min
praktik hos Filipino Street Kids, har jeg valgt at starte et fodboldhold op for
tidligere gadebørn. Jeg har valgt at aldersgruppen er 9-14 år, og alle børn er
tidligere børn som har boet på gaden, men nu bor på et børnehjem. Jeg vil komme
til at arbejde med ca. 25-30 børn. I børnenes fortid har de typisk været ude i
et stort stofmisbrug, de har været nødsaget til at begå kriminalitet, for at
kunne overleve, de er blevet seksuelt misbrugt af et eller flere familiemedlemmer, eller børnene har mistet deres forældre, så jeg er klar over at det bliver en kæmpe udfordring, men en udfordring jeg er
klar på at udføre. Jeg har valgt at benytte SMTTE modellen, for at kunne
planlægge og nå mine mål på en bedre måde.

Sammenhæng:

De børn som
jeg kommer til at arbejde med på fodboldholdet, er børn som er blevet svigtet
en masse gange i deres barndom. Nogle af børnene har ikke haft nogen forældre,
og har enten været vant til at klare sig selv, eller de er blevet opdraget af
nogle andre familie medlemmer. I og med de har levet i så stor fattigdom, har
de hver dag, skulle finde på en måde at overleve. Dette har de typisk gjort ved
at gå og ”tigge” om penge på gaden, de har været nødsaget til at skulle lave
kriminalitet, for at kunne skaffe nogle penge til mad og drikke. For at kunne
stille sulten, har mange af disse børn også været ude i et stort stofmisbrug i
en meget tidlig alder, nogle endda helt fra de var spædbørn, hvor de bliver
dopet af lim, så de ikke føler sult. Nogle af disse børn er blevet seksuelt
misbrugt af et eller flere familiemedlemmer, op til flere gange. Børnene har
været vant til at skulle klare sig selv, og kunne gøre hvad de ville. Dermed
kender de bl.a. ikke de sociale spilleregler, og hvordan man agerer over for
hinanden. De har levet et liv hvor de har været klar over, at der var en
mulighed for, at de kunne dø fra dag til dag.

De børn som
har haft forældre, har typisk behandlet deres børn med vold, sendt dem på gaden
for at kunne tjene penge til familien, og generelt har de ikke haft hverken
midlerne eller evnerne til at kunne tage sig af deres børn.

Dermed har
disse børn, en masse sociale og fysiske mangler, en selvtillid og selvværd som
er helt i bund, og en masse dårlige og ødelæggende oplevelser i deres habitus.

Mål:

De
pædagogiske mål med dette projekt er bl.a., at børnene skal føle at de er en
del af et fællesskab, og vi kan få dem til at interagere med hinanden igennem
fodbolden. Jeg vil igennem ”det fælles tredje”, have fokus på at danne nogle
gode sociale relationer børnene imellem, men også mig som pædagog til børnene.
Det er vigtigt at det er et godt og fornuftigt tillidsbånd, for mig til
børnene, og børnene til mig, da disse børn er blevet svigtet en del igennem
hele deres barndom. Et mål er også, at få puttet nogle succes oplevelser ned i
børnenes habitus, så det styrker dem i hverdagen, og de får noget mere gå på
mod i livet, og de får en oplevelse af, at der er ”nogen der gider dem”, viser
interesse for dem, vil hjælpe dem og gøre noget for dem.

Jeg vil have
en anerkendende tilgang til børnene, og rose dem når de laver noget godt. Dette
kan være helt små ting, som gør at det kan styrke deres selvtillid, og ved at
få nogle gode oplevelser får styrket deres selvværd.

Derudover er
målet også, at forbedre børnenes kondition, motorik, koordination og nogle af
de sanser jeg kender fra mit linjefag SKB. Disse børn får ikke så meget motion,
så ved at lave fodboldtræning 2-3 gange om ugen, vil det være med til at styrke
deres krop, helbred og energi niveau.

”Det skal
være sjovt at spille fodbold”, og børnene skal have den følelse, at de glæder
sig helt vildt til den næste træning, den skal være motiverende for børnene, så
de får det optimale ud af deres medvirken på fodboldholdet.

Tegn:

Jeg vil være
opmærksom på at det er de rigtige relationer der bliver skabt imellem børnene,
og at der ikke er nogen der føler sig udenfor. Derudover vil jeg have fokus på
mobning, hvis der er nogle børn der bliver udsat for dette, skal det stoppes
med det samme, og sættes nogle regler for det. Jeg vil have løbende dialoger
med børnene, så jeg får en fornemmelse af hvordan det går med dem, både på og
uden for banen. De skal kunne komme til mig med de problemer de nu en gang har,
eller hvis de har brug for at snakke om et eller andet, og hvordan de synes det
er, at være på dette fodboldhold.

Jeg vil være
opmærksom på træningens fysiske mængde, så træningen ikke er for hård, som vil
gå udover børnenes krop og muskler. Derudover vil jeg observere om min træning
er varieret og spændende nok, så jeg formår at fange børnenes interesse, så
meget som overhovedet muligt.

Jeg vil være
opmærksom på hvis der er en eller flere, som ikke kommer til træning flere
gange i træk, hvad kan årsagen være til dette? Derudover vil jeg være opmærksom
på hvordan humøret er både før, under og efter træning – Har børnene syntes det
har været sjovt, og har lyst til at komme igen næste gang.

Tiltag:

Til at starte med vil jeg lave nogle sjove
sociale lege, hvor vi får lært hinanden at kende, og får skabt et godt rum,
hvor alle føler sig velkommen. Her vil jeg bruge min viden fra SKB, og bruge
nogle af de lege og aktiviteter, som jeg kender fra undervisningen. Derudover
vil jeg bruge min viden og erfaring, som jeg har efter 20 år som
fodboldspiller. Jeg vil sætte nogle øvelser i gang, som bl.a. handler om
samarbejde, hvor de skal kommunikere med hinanden, og respektere at der er
nogen der er bedre end andre. Dertil vil jeg motivere børnene til at blive
bedre til en øvelse, og anerkende dem når de gør noget godt. Jeg vil være opmærksom på at i og med der er
en aldersforskel på 5 år, så kan det være tilfældet, at de ældre drenge, har en
bedre koordination, er større og bedre til fodbold end de yngre. Dette vil jeg
løse ved at i nogle øvelser vil jeg dele træningen op i 2, så dem man laver øvelserne
er på nogenlunde samme niveau med en selv.

Under
træningen vil der være frisk vand til alle, så man har mulighed for at fylde
depoterne op undervejs når man har brug for dette. Efter træningen vil der være
en form for en sund snack i form af f.eks. frugter eller rosiner, samt kakao,
så jeg sikrer mig at børnene får fyldt deres depoter op, og får fornyet energi.

Jeg vil lave
nogle øvelser, som er med til at styrke kroppens muskler, deres kondition,
deres forskellige sanser. Dette vil jeg komme meget mere ind på under min
ugentlige ugeplan, og ugentlige evaluering, hvor jeg vil beskrive de øvelser,
som vi skal lave, og evaluere på det bagefter (Det samme vil jeg gøre med de
forskellige lege og andre øvelser). Efter træningen vil jeg også have fokus på
udspænding, da det er vigtigt, at børnene får strakt ud når de har været fysisk
aktive. Ligeledes er det vigtigt, at børnene gennemgår en grundig opvarmning,
så musklerne er klar til at skulle begå sig i høj intensivitet.

Jeg vil gøre
det sådan, at alle bliver behandlet ens, så der ikke er nogen der føler sig
hævet over andre, og andre ikke føler, at de er mindre vigtigere end andre. Jeg
vil sørge for at der er en god og positiv tone når man snakker til hinanden, og
børnene skal føle at det er som et broderskab på holdet, som de filippinske
sportshold i øvrigt lægger meget stor vægt på.

Samtidig vil
jeg sørge for at der er en hvis form for disciplin på holdet, og børnene skal
holde sig inden for de sociale spilleregler jeg sætter for dem.

Jeg vil have
mine 3 medstuderende og yderligere 1-2 voksne til at støtte mig med projektet,
1 filippiner og en dansker.

Jeg glæder mig utroligt meget til sammen med de andre, at starte dette fodbold projekt, som gerne skulle have en positiv effekt på børnene.

– Kristoffer Lenvig